> 1000 Watts

eeed145292db378ff8f53b84710011dbjjjjjjjjjjjjjj