Digital I/O

197b212964a05cb6a33007a33c05a123ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ