True RMS

d01d4689a2f02cea628c729b9dd10a25ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ