At least 12 bits

9d03a9c918e5eed658c34289eaf840ffzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz